Piesze

Szlaki piesze mają długość przeszło 100 km, docierając w najciekawsze tereny Gór Opawskich. Mało osób wie że właśnie w Górach Opawskich powstały pierwsze szlaki turystyczne. Najwięcej szlaków przebiega w masywie Biskupiej Kopy o różnej skali trudności. Jednym z nich jest Główny Szlak Sudecki koloru czerwonego im. Mieczysława Orłowicza zaczynający się na stacji PKP w Prudniku. Do ciekawych tras zaliczyć należy 7,5 km pętlę niebieskiego szlaku pomiędzy znanymi miejscowościami turystycznymi Pokrzywną i Jarnołtówkiem. Szlak przechodzi przez nieczynne kamieniołomy oraz kilka punktów widokowych znajdujących się na wychodnych skałach nad doliną Złotego Potoku. Osoby lubiące cisze i spokój zadowoli żółty szlak łączący Prudnik z Trzebiną przechodzący przez malownicze wzgórza Lasu Prudnickiego.

Główny Szlak Sudecki imienia Mieczysława Orłowicza.

Kolor szlaku

Długość

Przebieg

Opis

szlak czerwony

Czerwony

37 km

Prudnik PKP - Kozia Góra, sanktuarium św. Józefa - Święta Góra - Kobylica - Dębowiec - Długota - Wieszczyna - Trzebieszów - Młyńska Góra - Pokrzywna - Szyndzielowa Kopa - Zamkowa Góra - Przełęcz pod Zamkową Górą - Srebrna Kopa - Przełęcz Mokra - Biskupia Kopa - Grzebień - Jarnołtówek - Starowice - Podlesie - Średnia Kopa - Przednia Kopa - Głuchołazy.

Szlak rozpoczyna swój bieg na dworcu PKP w Prudniku, kieruje się w stronę rynku, dalej do parku miejskiego, skąd przez pewien czas razem z szlakiem niebieskim, prowadzi do sanktuarium św. Józefa. Za klasztorem szlak skręca w prawo i kieruje nas ku zboczom Świętej Góry, którą omijamy łukiem. Następnym celem na szlaku jest Kobylica, z której szlak schodzi do miejscowości Dębowiec. Za wioską szlak wchodzi w masyw Długoty, przez który dostaniemy się do Wieszczyny. Odtąd szlak będzie nas wiódł polami, aż do Młyńskiej Góry, której jednak nie zdobywamy a przechodzimy jej zboczem i wychodzimy przy Smażalni Ryb Pstrąg w Moszczance. Dalej szlak prowadzi pod wiaduktem kolejowym, gdzie wchodzimy na teren miejscowości Pokrzywna i kierujemy się w stronę ośrodka Złoty Potok, dalej przechodzimy na parking przy hotelu Carina i tutaj razem z żółtym szlakiem, ruszamy w stronę Gołębiego Wzgórza, skąd nasz szlak oddziela się od żółtego i prowadzi nas na Szyndzielową Kopą i dalej na Zamkową Górę, skąd schodzimy na przełęcz o tej samej nazwie i kierujemy się ku Srebrnej Górze, którą zdobywamy. Z tejże góry schodzimy na przełęcz pod Biskupią Kopą (przełęcz Mokra), skąd bezpośrednio wchodzimy na najwyższy szczyt Gór Opawskich - Biskupią Kopę. Z szczytu schodzimy na Grzebień i dalej do Jarnołtówka. Z Jarnołtówka kierujemy się przez Skowronków do Podlesia, skąd rozpoczynamy podejście w masyw Góry Parkowej, jako pierwszą ominiemy Tylną Kopę, następna na naszej drodze będzie (również ominięta) Średnia Kopa, na końcu Przednia Kopa, skąd schodzimy do Głuchołaz.

Mapa:

http://mapa-turystyczna.pl/route/svnu

 

Prudnik - Trzebina.

Kolor szlaku

Długość

Przebieg

Opis

200px-POL Szlak zolty svg

Żółty

19,5 km

Prudnik - Łąka Prudnicka - Trupina - Wieszczyna - Wróblik - Dolina Mari - Trzebina.

Szlak rozpoczyna swój bieg przy dworcu PKP, skąd prowadzi nas ul. Nyską, pl. Wolności i ul. Sądową na plac przy altance. Dalej przez byłe koszary i Osiedle Zacisze, ku Łące Prudnickiej, gdzie rozpoczniemy podejście na Trupinę. Dalej szlak będzie nas prowadził ku Wieszczynie, skąd kierujemy się ku granicy państwa i dalej na wschód, wchodzimy na Wróblik, szlak dalej prowadzi nas wzdłuż granicy i kończy swój bieg w Trzebinie przy przystanku autobusowym.

Mapa:

http://mapa-turystyczna.pl/route/sl6o

 

Szlak Lasów Królewskiego Miasta Prudnika.

Kolor szlaku

Długość

Przebieg

Opis

szlak niebieski

Niebieski

17,5 km

Prudnik - Kapliczna Góra - Okopowa - Kobylica - Kamień Graniczny Królewskiego Miasta Prudnika- Dębowiec - Zbylut -  Rozdroże pod Trzebiną - Sanktuarium św Józefa - Prudnik.

Szlak rozpoczyna swój bieg w parku miejskim w Prudniku i dalej wchodzi na ul. Dąbrowskiego, którą wyprowadza nas z miasta. Tuż za Prudnikiem rozpoczynamy podejście na Kapliczną Górę, z której kierujemy się ku Okopowej, a dalej ku Kobylicy, z której schodzimy w dół i przechodzimy na drugą stronę drogi, by podejść do kamienia granicznego, skąd szlak prowadzi nas do wsi Dębowiec. Przechodzimy przez miejscowość, gdzie szlak skręca na południe i dalej na wschód ku Zbylutowi. Dalej docieramy do rozdroża pod Trzebiną, gdzie szlak skręca w lewo i prowadzi nas w stronę sanktuarium św. Józefa. Z klasztoru kierujemy się ku oczyszczalni ścieków, za którą wchodzimy na drogę i ul. Poniatowskiego wracamy do parku miejskiego, gdzie kończymy pętlę.

Mapa:

http://mapa-turystyczna.pl/route/svnh

 

Jarnołtówek - Pokrzywna.

 

Kolor szlaku

Długość

Przebieg

Opis

200px-POL Szlak zolty svg
Żółty

11,3 km

Jarnołtówek - Bukowa Góra - Piekiełko - Plac Langa - Schronisko pod Biskupią Kopą - Przełęcz Mokra - Plac Habla - Przełęcz pod Zamkową Górą - Pokrzywna.

Szlak rozpoczyna swój bieg w Jarnołtówku przy przystanku PKS, skąd prowadzi nas, początkowo przez miejscowość, ku Bukowej Górze, z której kierujemy się do Piekiełka. Dalej szlak prowadzi nas do starej leśniczówki, skąd wchodzimy na drogę Langego, którą kierujemy się do placu o tej samej nazwie. Tutaj skręcamy w prawo i rozpoczynamy podejście do schroniska pod Biskupią Kopą. Z schroniska szlak prowadzi nas na przełęcz pod Biskupią Kopą (przełęcz Mokra), skąd złodziejską ścieżką schodzimy, mijamy plac Habla i kierujemy się ku przełęczy pod Zamkową Górą. Dalej schodzimy Saperską Drogą, bezpośrednio do Pokrzywnej.

Mapa:

http://mapa-turystyczna.pl/route/svni

 

Szlak Złotych Górników.

Kolor szlaku

Długość

Przebieg

Opis

200px-POL Szlak zolty svg

Żółty

9,2 km

Głuchołazy Zdrój - Grota Góralska - Źródełko Żegnalce - Przednia Kopa - Tama na Sarnim Potoku - Głuchołazy Zdrój.

Szlak, na którym możemy podziwiać pozostałości górnictwa złota, rozpoczyna swój bieg w Głuchołazach Zdrój, skąd promenadą spacerową prowadzi nas ku Źródełku Żegnlace, za którym ścieżka odbija w lewo i skrajem lasu prowadzi nas do rezerwatu nad Białką. Tutaj szlak skręca w lewo i prowadzi nas ścieżką, tuż nad rzeką Białą Głuchołaską. Dalej szlak znów skręca w lewo, gdzie rozpoczynamy podejście na Przednią Kopę, z której szlak prowadzi nas w dół i przy altance odpoczynkowej skręca w prawo, by po pewnym czasie odbić w lewo. Zmierzamy ku tamie na Sarnim Potoku, dalej szlak wychodzi z lasu, skręca w lewo i prowadzi nas ku górnym stawie w parku zdrojowym, stąd schodzimy chodnikiem w dół do dolnej części parku, czyli miejsca gdzie szlak rozpoczyna swój bieg.

Mapa:

http://mapa-turystyczna.pl/route/svn0

 

Wokół Doliny Złotego Potoku:

Kolor szlaku

Długość

Przebieg

Opis

szlak niebieski

Niebieski

7,5 km

Pokrzywna - Olszak - Żabie Oczko - Karolinki - Jarnołtówek - Karliki - Piekiełko - Gwarkowa Perć - Pokrzywna.

Szlak rozpoczyna swój bieg na parkingu w Pokrzywnej, skąd kierujemy się w stronę ośrodka Złoty Potok, dalej skręcamy w prawo i po chwili w lewo gdzie rozpoczynamy krótkie podejście w stronę hotelu Dębowe Wzgórze, za którym przechodzimy na drugą stronę drogi i rozpoczynamy podejście na Olszak. Z tejże góry kierujemy się nad Żabie Oczko, dalej wędrujemy ścieżką przy skałach Karolinkach i schodzimy do Jarnołtówka, gdzie znów przechodzimy na drugą stronę drogi i rozpoczynamy podejście na Karliki. Dalej wędrujemy w stronę Piekiełka za którym szlak skręca w lewo i prowadzi nas w dół ku Gwarkowej Perci, za którą łączymy się z ścieżką przyrodniczo dydaktyczną i schodzimy w dół, przy polanie szlak skręca w prawo, krótkim podejściem wyprowadza nas na ścieżkę którą bezpośrednio wracamy na parking w Pokrzywnej.

 

Mapa:

http://mapa-turystyczna.pl/route/sl6t

Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna "Doliną Bystrego Potoku na Biskupią Kopę":

Kolor szlaku

Długość

Przebieg

Opis

 zielony

7,4 km

Pokrzywna, przystanek - dawna skocznia narciarska - rezerwat Cicha Dolina - plac Langego - schronisko pod Biskupią Kopą - Biskupia Kopa.

Ścieżka rozpoczyna się we wsi Pokrzywna przy szosie Prudnik - Głuchołazy w pobliżu przystanku autobu­sowego i siedziby Parku Krajobrazowego Góry Opawskie, skąd kierujemy się ku polanie w dolinie Bystrego Potoku, gdzie skręcamy i przechodzimy przez mostek na drugą stronę Bystrego Potoku. Dalej szlak kieruje nas ku dawnej skoczni narciarskiej, następnie mijamy mostek którym można dotrzeć do Gwarkowej Perci. Dalej ścieżka prowadzi nas drogą wijącą się raz na prawym, raz na lewym brzegu Bystrego Potoku do rezerwatu Cicha Dolina. Po opuszczeniu rezerwatu przyrody ścieżka prowadzi nieco w górę,  do kamiennego mostu. Dalej kierujemy się na plac Langego, skąd rozpoczynamy podejście do schroniska pod Biskupią Kopą, przed którym szlak skręca w prawo, by po chwili połączyć się z czerwonym szlakiem i wyprowadzić nas na wierzchołek Biskupiej Kopy.

Mapa:

http://mapa-turystyczna.pl/route/suij

Wokół Góry Parkowej:

Kolor szlaku

Długość

Przebieg

Opis

szlak niebieski

Niebieski

7 km

Głuchołazy Zdrój - Źródło Juvenia - Przełęcz Siodło - Głuchołazy Zdrój.

Szlak rozpoczyna swój bieg przy promenadzie spacerowej w Głuchołazach i prowadzi nas ku źródle Juvenia, gdzie wchodzimy na drogę górną Świńską, która zaprowadzi nas bezpośrednio na Przełęcz Siodło, tutaj szlak skręca w lewo i drogą krzyżową sprowadza nas do placu przy fontannie Amorek, gdzie skręcamy w lewo i po chwili docieramy do miejsca gdzie kończy się pętla.

Mapa:

http://mapa-turystyczna.pl/route/svn9

 

Wieszczyna – Przełęcz pod Zamkową Górą:

Kolor szlaku

Długość

Przebieg

Opis

szlak niebieski

Niebieski

5,1 km

Wieszczyna (Szkolne Schronisko Młodzieżowe)  - Las Rosenau - Przełęcz pod Zamkową Górą.

Szlak rozpoczyna się przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Wieszczynie. Udajemy się w kierunku północnym drogą przez wieś. Wychodzimy ze wsi i skręcamy w lewo. Idziemy dalej przed siebie. Docieramy do torów kolejowych. Za torami skręcamy w lewo. Skręcamy ścieżką w prawo. Szlak wiedzie wzdłuż granicy. Mijamy trzy kładki. Od tego miejsca rozpoczynamy podejście. Skręcamy w prawo i znajdujemy się przy drewnianym mostku Lucjusza na Zameckim Potok (tutaj zaczyna się Las Rosenau). Skręcamy w prawo. Idziemy lekko pod górę i wychodzimy na przecince leśnej. Po pewnym czasie skręcamy w prawo. Docieramy do białego kamienia (to Grób Czarownicy). Po chwili docieramy do słupa na Przełęczy pod Zamkową Górą. Stąd ruszamy ścieżką i docieramy do węzła szlaków na przełęczy.

Mapa:

http://mapa-turystyczna.pl/route/sl6b

 

Kontakt

Jeśli chcesz skontaktować się z redakcją, podzielić się zdjęciami, bądź informacjami.

Napisz na:

[email protected]

twoja-roslina.pl
---- P R O P H E C Y ----
mocny katalog stron